Topp resultat

Toppkarakter og stjerne i boken! Det var resultatet da Mattilsynet gjennomførte revisjon av vannforsyningssystemet hos Frogn kommune som vannverkseier tirsdag 21. juni.

Strålende resultat og alt på stell

Revisjonen er en del av et nasjonalt tilsynsprosjekt som Mattilsynet gjennomfører i 2016. Avdelingskontorene skal føre tilsyn med vannverkenes beredskap: Hvordan sikrer vannverkseiere at de har en beredskap (evne til å håndtere en uønsket hendelse) som sikrer levering av trygt og nok drikkevann til mottakerne?

Frogn kommune har nå mottatt tilsynsrapporten etter revisjonen, og her var det kun godord å høste over hele linja. Gjennomgangen hadde særlig fokus på følgende punkter: ROS-analyse, beredskapsplan, beredskapsøvelser, driftskontroll og IKT-systemer, fysisk adgangskontroll, bortfall/svikt i strømforsyningen, nødvann/reservevann/krisevann og varslingsrutiner.

- I alle mine år i kommunalteknikk og gjennom mange revisjoner fra Mattilsynet har jeg aldri opplevd en så hyggelig og positiv tilbakemelding fra myndighetene. All ære til Eivind Smestad og Pernille Sandemose som har gjort en strålende jobb med å fjerne avvik i avdeling for Drift vann, avløp og renovasjon, sier Otto Schacht, enhetsleder Miljø, idrett og kommunalteknikk.