Tilskudd til ladeordning

Tilskudd til ladeinfrastruktur i sameier og borettslag: Er dere et borettslag eller sameie som ønsker utbygging av el-ladepunkter? Viken fylkeskommune har nettopp opprettet en støtteordning for ladeinfrastruktur i sameier og borettslag.

Innhold

Det gis ikke tilskudd til selve ladepunktet på den enkelte parkeringsplass, eller til oppsetting/oppgradering av trafo, men boligselskap kan søke om støtte til selve utbyggingen av el-infrastrukturen som muliggjør lading på boligselskapets parkeringsplasser.

Det er løpende søknadsfrist. Les mer om ordningen kan passe for dere her:

https://www.frogn.kommune.no/enheter/samfunnsutvikling/var-en-klimavenn/#heading-h3-2

https://viken.no/tjenester/tilskudd-og-stotte/tilskudd-og-stotte-felles-i-viken/tilskudd-til-ladeinfrastruktur-i-sameier-og-borettslag.20237.aspx