Tilskudd mot barnefattigdom

Det er nå lyst ut nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2018. Ordningen skal være et virkemiddel for å bedre muligheten til at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2019

Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom er et av flere tiltak i regjeringens strategi som skal bidra til å nå regjeringens mål om at alle barn, uavhengig av foreldrenes økonomi, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) utlyser nå ordningen med forbehold om Stortingets budsjettvedtak for 2019. Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd.

1. Søknadsskjema og -frist

Søknadskjema, -frist og mer informasjon finnes på tilskuddsordningens nettside.

2. Regelverk

Les hele regelverket (Rundskriv 01/2019).

3. Annet

For hele utlysningsteksten, se tilskuddsordningens nettside. Her vil vi om kort tid publisere en veileder for søkere og et forslag til årsplan, som skisserer hvilke oppgaver som tilfaller kommunene og når de må utføres.

MERK: Heller ikke søknader fra frivillige organisasjoner vil bli vurdert uten at kommunen har sendt inn skjemaet som det er vist til i punkt 1.

Kontaktperson i Frogn kommune:

Tove Andresen, tlf. 415 31 380, epost: tove.andresen@frogn.kommune.no