Tilskudd mot barnefattigdom

Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2018

Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom er et av flere tiltak i regjeringens strategi som skal bidra til å nå regjeringens mål om at alle barn, uavhengig av foreldrenes økonomi, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) utlyser nå ordningen med forbehold om Stortingets budsjettvedtak for 2018. Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd.

1. Søknadsskjema og -frist

Søknadsfrist og mer informasjon finnes på tilskuddsordningens nettside.

2. Regelverk

Les hele regelverket (Rundskriv 01/2018).

3. Annet

For hele utlysningsteksten, se tilskuddsordningens nettside. Her vil vi om kort tid publisere en veileder for søkere og et forslag til årsplan, som skisserer hvilke oppgaver som tilfaller kommunene og når de må utføres.

MERK: Heller ikke søknader fra frivillige organisasjoner vil bli vurdert uten at kommunen har sendt inn skjemaet som det er vist til i punkt 1.

Kontaktpersoner i Bufdir:

For spørsmål om skjemaer og søknadsportalen: Nicolai Steineger, tlf. 466 19 813, epost: nicolai.steineger@bufdir.no

For spørsmål om tilskuddsordningen, regelverk og annet: Emina Simic, tlf. 466 17 925, epost: emina.simic@bufdir.no , Mari Ommundsen, tlf. 466 19 567, epost: mari.ommundsen@bufdir.no eller Hanna Knoff, tlf.  466 18 511, epost: Hanna.knoff@bufdir.no