Til kamp mot brunsneglene

Brunskogsneglen er en fremmed art, og skaper store problemer blant annet for hageeiere. Her får du noen tips til bekjempelse av brunskogsnegl.

 

Tips for sneglebekjempelse:

  • Salt anbefales ikke – det er ikke bra for hagen, og det er like effektivt å hakke sneglene i to.
  • I en hage må du gjøre det samme som ved luking av ugress. Vær aktiv med å fjern sneglene, og deres skjulesteder.
  • Det er ikke lurt å ha egne hageavfallsdeponi i velforeninger og lignende – lever hageavfall til gjenvinningsstasjoner, f.eks. ved Bølstad - det er gratis for privatpersoner.
  • Kaldkompost er ynglested for snegler. Varmkompost derimot er bra – dette er den eneste sikre måten å behandle hageavfall, men varmkompostering krever mye oppfølging.
  • Nemaslug og andre plantevernpreparater finnes på markedet. Disse kan være effektive, men er dyrt. Før bruk er man avhengig av flere dager med fuktighet. De største sneglene (over 1 cm) tåler nematodene og dør sjelden av smitte. De minste sneglene er derimot ganske sårbare. Tiltak bør helst settes inn om våren eller høsten.
  • Man kan lage feller for sneglene (med øl og oppklipte snegler). Avskrekkende midler: kaffegrut, tang, sagmugg, hønsegjødsel, aske og kalk. Må fornyes og vedlikeholdes.
  • Ta vare på naturlige fiender – det er fint om du har dam i hagen hvor det lever frosk og padde, eller andre amfibier. Pinnsvin og grevling tar også godt for seg av sneglene.
  • Flere tips for å bli kvitt brunskogsneglene finner du blant annet hos http://www.nibio.no/snegler

Brunskogsnegler sprer seg omkring 2-300 meter på egen hånd – altså omtrent innenfor et nabolag. Sneglen har blitt spredt inn i nye nabolag som blindpassasjer når nye planter settes ut i hagene.

Brunskogsneglen er veldig følsom for fuktighet og søker mot mørke og fuktige steder. Brunskogsneglen kan  overleve 2-3 cm ned i bakken ved minus 10-20 grader om vinteren, og er i stand til å overleve selv med tap av 70 % av vannet i kroppen. Når det gjelder utseende kan brunskogsneglen være så godt som svart, og den kan derfor ikke artsbestemmes kun fra fargen. Videre er brunskogsneglen nesten altetende, men foretrekker saftige planter.

Som forebyggende tiltak kan man prøve å unngå innførsel. På mattilsynets hjemmesider kan du lese mer om importregler hvis du ønsker å ta med deg planter eller stiklinger fra utlandet. Ny forskrift om fremmede organismer har skjerpet inn reglene når det gjelder innføring og salg av planter mv. https://www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-miljo/naturmangfold/innsiktsartikler-naturmangfold/fremmede_arter/id2076763/

Det er også viktig å tenke på levesettet til brunskogsneglen. Tenk over hvor den finnes, og sett inn tiltak ved fjerne fuktige skjulesteder etc. Brunskogsneglen starter aktiviteten tidlig om våren. Det er derfor viktig å luke og rydde vekk hageavfall om høsten, og destruere egg. Sett også nyinnkjøpte planter i karantene.

Hageavfallsdeponier er ideelle for brunskogsneglenes formering. Ta vare på naturlige fiender – det er fint om du har dam i hagen hvor det lever frosk og padde. Pass på å ha gode overvintringssteder for disse. Se gjerne  http://www.nibio.no/nyheter/om-vren-er-alle-brunskogsneglene-sm for mer informasjon.

Brunskogsneglen er en fremmed art i Norge med stor formeringsevne.