Tid for radonmåling

Statens Strålevern anbefaler deg å måle radon i egen bolig. Hvis du har en utleiebolig, er du faktisk er forpliktet til å utføre radonmåling. Les mer om hvordan du kan måle radon her.

NÅ KAN DET MÅLES RADON!

Radon er en usynlig og luktfri gass, som dannes i jordskorpa. Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lav, og helsefare oppstår først når gassen siver inn og oppkonsentreres i vårt innemiljø.

Statens Strålevern anbefaler å utføre radonmålinger i egen bolig i vinterhalvåret, fra midten av oktober til midten av april. Målingene bør gå over minst to måneder.

Utleieboliger, skoler og barnehager og andre virksomheter hvor innbyggere oppholder seg over lengre tid, er forpliktet til å utføre radonmålinger.

Klikk på lenken fra Statens Strålevern for mer informasjon om radon og hvordan målinger skal utføres. Flere ulike firmaer utfører radonmålinger. Statens Strålevern anbefaler å stille visse kontrollspørsmål som du bør få ja på. Se mer på http://www.nrpa.no/radon

Kontoret for miljørettet helsevern ønsker å få tilsendt radonmålinger foretatt også i privatboliger (dette er helt frivillig), slik at kommunen kan utforme et radonkart over kommunen. Disse kan sendes til postmottak@frogn.kommune.no, merket med radonmålinger i private boliger.