Tid for radonmåling

Statens Strålevern anbefaler å utføre radonmålinger i egen bolig, mens man i utleieboliger er forpliktet til å utføre radonmålinger. Les mer om hvordan du kan måle radon her.

Nå kan det måles radon!

Radon er en usynlig og luktfri gass, som dannes  i jordskorpa. Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lav, og helsefare oppstår først når gassen siver inn og oppkonsentreres i vårt innemiljø.

Statens Strålevern anbefaler å utføre radonmålinger i egen bolig.

Utleieboliger, skoler og barnehager og andre virksomheter hvor innbyggere oppholder seg over lengre tid, er forpliktet til å utføre radonmålinger.

Se Statens Strålevern for mer informasjon om radon og hvordan målinger skal utføres: http://www.nrpa.no/radon

Det er flere ulike firmaer som utfører radonmålinger. Statens Strålevern anbefaler å stille visse kontrollspørsmål som du bør få ja på: http://www.nrpa.no/temaartikler/89992/maaling-av-radon-i-boliger

Kontoret for miljørettet helsevern ønsker å få tilsendt radonmålinger foretatt også i privatboliger (dette er helt frivillig), slik at kommunen kan utforme et radonkart over kommunen. Disse kan sendes til postmottak@frogn.kommune.no, merket med radonmålinger i private boliger.