Tid for influensavaksine

Årets vaksiner mot sesonginfluensa er ankommet, men frem til 1. desember 2020 er vaksinene forbeholdt de som er i målgruppen for sesonginfluensavaksine. Dette er personer over 65 år, gravide og de som har kroniske sykdommer som gir økt risiko for alvorlig influensasykdom, samt helsepersonell

Time for vaksinering for deg som er i risikogruppe bestilles hos fastlege. Å vaksinere seg koster i år 50kr. Helsepersonell med pasientkontakt skal få tilbud om vaksine fra sin arbeidsgiver. Man kan også kjøpe vaksine og få denne satt på apotek, men dette vil være dyrere.

- Etter 1. desember 2020 vil også andre deler av befolkningen kunne forvente å få tilbud om vaksine, men dette avhenger av tilgang på tilstrekkelig antall doser. De mest sårbare prioriteres først og det er for tidlig å si hvordan etterspørselen vil være, og dermed hvor langt vaksinene rekker, opplyser kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl – som ellers kan legge til at kommunen har bestilt inn flere influensavaksiner enn noen gang.

Dette er målgruppene for influensavaksinasjon:

Risikogrupper

Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom, og anbefales derfor influensavaksine:

  • Alle fra og med fylte 65 år
  • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
  • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksine
  • Barn og voksne med:

-          diabetes mellitus, type 1 og 2

-          kronisk lungesykdom (inkludert astma)

-          kronisk hjerte-/karsykdom,

-          kronisk leversvikt

-          kronisk nyresvikt

-          kronisk nevrologisk sykdom

-          svært alvorlig fedme (KMI over 40)

Andre målgrupper

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre (indirekte beskyttelse):

  • Helsepersonell som har pasientkontakt
  • Personer som bor sammen med immunsupprimerte pasienter
  • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser