Strandryddeaksjonen: Rydd en strand!

Strandryddedagen er en kollektiv ryddedugnad som har vært organisert av Hold Norge Rent siden 2011. Follo Ren kan hente avfall som blir samlet ved aksjonen, som avsluttes 5. mai.

Innhold

For at avfallet skal hentes, må organisasjoner, foreninger eller private initiativtakere registrere seg på Hold Norge Rent sin hjemmeside slik at Follo Ren kan koordinere hentingen, se https://holdnorgerent.no/ryddeportalen/

De tre siste årene har Strandryddedagen markert avslutningen på strandryddeuken. I år arrangeres strandryddeuken fra 30. april til 6. mai, med selve Strandryddedagen 5. mai som høydepunktet.

Alle initiativtakere skal koordineres via portalen slik at alt informasjon om arrangementet er tilgjengelig. Portalen er et samarbeid mellom organisasjon «Hold Norge Rent» og andre organisasjoner. Follo Ren tar ansvar for henting av avfall, men må altså få vite hvor og hvilke aksjoner som foregår rundt i kommunen.

Her er noen av aksjonene som skjer i området:

Vi oppfordrer andre skoleklasser, vel og andre ildsjeler som rydder sin lokale strand til å også registrere ryddeaksjonen på ryddeportalen.