Støtte til næringsdrivende i Frogn

Til glede for næringsdrivende, turister og innbyggere har Frogn kommune søkt og fått midler til et kommunalt næringsfond som følge av covid-19. Nå oppfordrer kommunen alle næringsdrivende om å sette opp ønskeliste og jobbe sammen for et enda mer spennende Frogn!

Innhold

Regjeringens krisepakke fase 3 drysser 61 millioner til Viken – og hele 800 000 kroner til Frogn. 10 % av dette er øremerket felles Follosatsing, resten er tiltenkt utviklingstiltak i de hardest rammede næringene i vår kommune; i hovedsak reiseliv, handel og service.

Tildelingen skal gjøre det mulig for kommunen å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. Pengene kan blant annet brukes til direkte bedriftsstøtte, destinasjonsutvikling og tiltak for å styrke samarbeidet mellom lokale bedrifter.

Retningslinjene for næringsfondet gir et stort handlingsrom, men kommunen legger til grunn fire lokale føringer som vil bli vektlagt:

  • Gjennomføringsevne og sannsynlighet for at prosjektet vil nå målene
  • I hvor stor grad tiltaket kan knyttes til målsetninger i strategisk næringsplan 2018: «opplevelse, reiseliv, kunst, kultur og besøksrettet næring»
  • I hvor stor grad tiltaket bidrar til å utnytte potensialet i satsingsområdene «Jul i Frogn» og «Søndagsbyen»
  • I hvor stor grad tiltaket bidrar til å styrke samarbeidet mellom lokale bedrifter

- Vi håper dette kan gjøre oss bedre sammen og enda mer attraktive som besøksdestinasjon i vinter, sier en fornøyd næringsrådgiver i enhet for samfunnsutvikling, Karianne Thomassen, som oppfordrer alle næringsdrivende i Frogn til å søke.

Turistsjef Atle Conradsen bobler over av juleforventninger og ønske om søndagsbesøk til Frogn, og vil invitere alle interesserte innen næringsvirksomhet i Frogn til idéfrokost rett etter høstferien.

Midlene skal forvaltes i tråd med Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet.

Søknadsfrist: onsdag 14. oktober 2020 med tildeling innen utgangen av oktober. Etablerertjenesten i Follo og næringsrådgiver i Frogn bistår alle som ønsker å søke. Søknad sendes via www.regionalforvaltning.no – se nærmere info om søknaden her: https://www.regionalforvaltning.no/Startside/Velkommen.aspx?Ordning_Id=2138&Cookie=0

For nærmere informasjon, ta kontakt med Frogn kommune: Karianne Thomassen, næringsrådgiver, tlf. 982 45580, epost: karianne.thomassen@frogn.kommune.no

For mer informasjon: https://www.frogn.kommune.no/enheter/samfunnsutvikling/naering/ https://viken.no/aktuelt/61-millioner-kroner-til-kommuner-som-har-blitt-hardest-rammet-av-korona-krisen.65226.aspx

 

Næringsrådgiver i Frogn, Karianne Thomassen, presenterte innholdet i næringsfondet for næringsdrivende i Frogn onsdag 23. september 2020.