Store planer på høring

To store planer er nå på høring; forvaltningplan for Badeparken og områdeplan for gamle Drøbak. Vi vil gjerne høre hva du tenker! Planene ligger digitalt her og er også til gjennomsyn i papirform på Servicetorget og på biblioteket.

  • Områdeplan for gamle Drøbak

  • Forvaltningsplan for Badeparken

Høringsdokumentene finner du her.

Det ligger papirutgaver av begge planene for gjennomsyn på servicetorget og på biblioteket. 

Begge planen har høringsfrist 15. juni, og det er planlagt informasjonsmøter om begge planforslagene:

  • Informasjonsmøte om forvaltningsplanen for Badeparken onsdag 19. april kl. 16.00 - 17.30 på Smia.
  • Informasjonsmøte om planforslaget for gamle Drøbak tirsdag 25. april kl. 19.00 i Drøbak kino.