Stor plan - stort arbeid

Et stort og omfattende arbeid er i ferd med å komme i mål: Kommuneplanen sendes i disse dager ut til førstegangsbehandling.

Innhold

– Dette er en plan som betyr utrolig mye for hvordan Frogn skal utvikles i fremtiden, sier kommunalsjef Hilde Gunn Bjelde, som er fornøyd med at kommunen kan se det store arbeidet nærme seg målstreken.

Hvordan skal vi utvikle tettstedene våre? Hvor nært sjøen kan det bygges? Og hva skal vi ta vare på for framtidige generasjoner? Alt dette er deler av den nye arealplanen som er utarbeidet av enhet for samfunnsplanlegging og nå legges frem for politikerne.

Under ser du kommuneplanforslaget. Lenke til digitalt kart: KPA2023_utkast (arcgis.com)

Forslaget til revidert kommuneplans arealdel behandles politisk av våre folkevalgte i november/desember-møterunden. Om planen skal sendes på høring og legges ut på offentlig ettersyn, avgjøres i kommunestyret 5. desember 2022.

Se hele forslaget til ny plan her: https://www.frogn.kommune.no/enheter/samfunnsutvikling/kommuneplanen/#heading-h3-3