Stor interesse for Drøbakbadet

Det er ikke bare Frogns befolkning som synes det er spennende med det nye svømmeanlegget som er planlagt i kommunen. Over 20 interesserte fra entreprenørbransjen møtte opp til frokostmøte da prosjektet ble presentert i detalj.

Et løft for folkehelsen og for idretten!

Varaordfører Rita Hirsum Lystad og leder i Frogn Idrettsråd, Anders G. Johansen, åpnet møtet med å understreke hvilket løft dette prosjektet er for kommunen, og hvilken betydning det vil ha for både folkehelsen og idrettsgleden i Frogn.

Prosjektkoordinator Bjørn Nordvik presenterte fremdriften fpor prosjektet, mens White arkitekter og Verkis HF hadde gjennomgang av funksjoner og romprogram i hele svømmeanlegget.

Frognhallen skal i tillegg totalrehabiliteres og bygges om, og vil bli stengt i to år i anleggsperioden. Hallen vil gjenoppstå i ny prakt i mars 2018.

Basert på kommunestyrets vedtak jobbes det nå videre etter følgende fremdrift:

 

 

02. desember 2015: Kunngjøring av totalentreprise på www.doffin.no

17. desember 2015 kl.10.00: Anbudsbefaring

04. januar 2016: Kunngjøring av anleggsentreprise

01. februar 2016  kl. 14.00: Anbudsfrist anleggsentreprise

22. februar 2016  kl. 14.00: Anbudsfrist totalentreprise.

15. mars 2016: Kontrakt med entreprenør – anleggsentreprise

29. mars 2016: Anleggsstart riving av entreområdet Frognhallen og grunnarbeider

31. mars  2016: Kunngjøring av teknologientreprise

8. april 2016: Kontrakt med totalentreprenør signeres

20. mai 2016 kl. 14.00: Anbudsfrist teknologientreprisen

1. juli 2016: Kontrakt med teknologientreprenør signeres                                                                                                

1. desember 2017: Totalentreprenørens ferdigstillelsesdato for svømme-/badeanlegget og treningssenter (Opsjon A)  

6. april 2018: Totalentreprenørens ferdigstillelsesdato for oppgradering av Frognhallen med ekstra etasje over kontordelen (Opsjon B)