Tid for å søke kulturmidler

Skal din forening søke om kulturmidler til driftstilskudd eller etableringstilskudd? Søknadsfrist er 1. mai.