Status Badeparken

Kommunestyret har vedtatt at scenen i Badeparken, gjenværende badeanlegg, lekeplassen og murer og kanter mot sjøen skal prioriteres foran andre anbefalte tiltak i Forvaltningsplanen.

Kommunen har engasjert Østre Linje arkitekter og Sweco som har utarbeidet skisseforslag til rehabilitering av de fire prioriterte tiltakene.

Frogn kommune har også opprettet et brukerråd for Badeparken som er sammensatt av representanter på tvers av interesseorganisasjoner. Skisseforslagene ble presentert for brukerrådet i starten av året, og Brukerrådet gav sine innspill til kommunen i begynnelsen av mars. Tilbakemeldingen fra brukerrådet har vært viktige for kommunen i det videre planleggingsarbeid for tiltakene som skal skje i Badeparken.

Kommunen jobber nå med prosjektering av de prioriterte tiltakene frem mot sommeren. Etter planen skal løsningsforslagene legges frem for politisk behandling i august. Frem til alle godkjennelser foreligger og arbeiderne kan starte opp, jobbes det parallelt med å se på hvilke forbedringstiltak som kan utføres i Badeparken.

Se forvaltningsplaner mv her: https://www.frogn.kommune.no/enheter/miljo-idrett-og-kommunalteknikk/parknaturfriluftslivfriomrader/badeparken/