Stans i byggearbeider på Dyrløkkeåsen

Midlertidig stans i byggearbeider på Dyrløkkeåsen skole og kultursenter

Frogn kommune gjennomfører nå en rekke tiltak i femten kommunale bygg, bl.a. på skoler og barnehager. Det er tiltak som skal gi redusert energibruk og som er viktige for inneklima.

Ett av de største tiltakene er nytt ventilasjonsanlegg i Dyrløkkeåsen skole og kultursenter. Firmaet vi har inngått avtale med, Norsk Enøk og Energi AS, har nå gått konkurs og det gir ulemper for de som bruker skolen.

Hva gjør kommunen:

  • kartlegger nå situasjonen og ser på løsninger for å fullføre arbeidene raskest mulig.
  • setter i gang kompenserende tiltak for skole og kulturskole for å ivareta luftkvaliteten.
  • legger en plan for å fullføre de andre tiltakene.
  • sender ut informasjon om fremdrift.