Spent på kommunereform?

Ny kommune i Follo? Akkurat nå starter forhandlingene som kan lede frem mot en intensjonsavtale. Se mer her!

I disse dager foregår det forhandlinger og samtaler som mulig vil lede ut i en intensjonsavtale om kommunesammenslåing mellom kommunene Oppegård, Ski, Ås, Enebakk og Frogn. Nesodden er med som observatører. Vi har laget en egen nettside for forhandlingene, der man løpende kan følge med på hva som skjer. Adressen til nettsiden er www.nkfollo.no

Ordfører i Oppegård åpner forhandlingene om et felles plattform for en ny stor Follokommune.