Spennende tider for gamle Drøbak

Områdeplan for Gamle Drøbak skal nå behandles, men hva skal sendes på høring? Det er spørsmålet når Hovedutvalget for miljø, plan og byggesaker avholder ekstra møte for 1. gangs behandling av områdeplanen onsdag 15. februar kl. 18.00. Planforslaget skal deretter behandles i kommunestyret før høring.

Områdeplan for gamle Drøbak

Rådmannens forslag til områdeplan for gamle Drøbak er fremmet i hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker, og har også fått selskap av to alternative forslag til bestemmelser fra Høyre og Venstre.  

Mandag 23. januar ble planforslaget gjennomgått i Smia. Medlemmer fra kommunestyret og utvalg deltok. Møtet var åpent for publikum og til sammen deltok over 100 interesserte. Jochen Caesar, prosjektleder for planarbeidet, Mari Magnus, leder for planavdelingen og byantikvar Liv Lund Nygaard presenterte hovedtrekkene i planforslaget med både byutviklingsmuligheter og vernehensyn. Hovedtrekkene i de alternative forslagene og vurdering av konsekvenser av disse ble også belyst.

Formålet med planen er flere; å styrke bevaringen den gamle trehusbebyggelsen – der det er ca 900 bygninger med stor og smått innenfor verneområdet – belyse utviklingsmuligheter og skape forutsigbarhet. Drøbak er i Riksantikvarens NB-register over byer og tettsteder av nasjonal verneinteresse på lik linje med for eksempel Risør, Skudeneshavn og Røros.

Etter presentasjonen kom det mange spennende synspunkter og spørsmål. Rådmann Harald K. Hermansen understreket at en god plan som gir mulighet for styring er det viktigste virkemiddelet. I tillegg til dette er tilgangen på den særlige håndverkskompetansen vi har et viktig virkemiddel med henblikk på å sikre et godt vern. Han etterlyste også erkjennelsen av Drøbaks helt spesielle verdier og pekte på det økonomisk lønnsomme ved å drive vern, med undersøkelser fra Riksantikvaren og Realdania i Danmark. Noe av det som er eksepsjonelt for Frogn, er Akershus håndverkssenter på Follo Museum og kompetansen på trehåndverk.

Hele planen finner du her: https://www.frogn.kommune.no/enheter/samfunnsutvikling/reguleringsplaner/