Sommerskole i Frogn

Velkommen til Sommerskole! Frogn kommune har fått midler fra regjeringen til å arrangere sommerskole. Vi jobber nå med å planlegge tilbudet; følg med!

Innhold

Sommerskolen i Frogn vil tilby kurs i uke 25, 30 og 31 for elever som skal starte i 2.-10.- klasse høsten 2021. Alle kursene i regi av Sommerskolen i Frogn er gratis. 

Gjennom ulike temaer, praktisk- og fysisk aktivitet og kulturopplevelser skal Sommerskolen i Frogn bidra til mestring og spennende opplevelser. Målet med Sommerskolen er å gi flere unge en arena der de kan delta i faglige, sosiale og kulturelle aktiviteter i skolens sommerferie i 2021, og at elever kan få faglig påfyll. 

Vi planlegger å få klar kurskatalog i første del av mai. Følg med på kommunens nettside og facebook for mer informasjon.Tilbudet vil arrangeres i tråd med gjeldende smittevernanbefalinger. 

Vil du være kursholder i uke 30 og 31?

Vi søker lærere i skole og kulturskole eller frivillige organisasjoner, grupper og ildsjeler som kan tenke seg å holde kurs for barn og unge. Sommerskolen ønsker et variert kursinnhold som f. eks. koding, realfag, musikk, kunst, dans, teater, idrett og friluftsliv.   

Ett kurs er en uke, mandag til fredag 09.00-15.00. Kursholder er ansvarlig for innhold og gjennomføring av kurset, og må delta på 2 timers opplæring før oppstart. Opplæring innebærer gjennomgang av felles rutiner for fravær, smittevern og rutiner ved uforutsette hendelser.

Honorar etter avtale. Frist for å søke som kursholder er 10. mai 2021. 

Se vår nettside for mer info. https://www.frogn.kommune.no/enheter/kultur-og-frivillighet/sommerskolen/