Om forhåndskonferanser på byggesak

Byggesaksavdelingen har fortsatt utfordringer med å håndtere den store søknadsmengden av byggesaker. Nå gjøres det grep for å møte de mange henvendelsene til avdelingen.

Innhold

På grunn av stort fokus på behandling av innkommende søknader knyttet til næring og nye boliger, har forhåndskonferanser vært mindre prioritert i en periode. Avdelingen vil i løpet av sommeren igangsette skriftlig behandling av de mottatte anmodningene om forhåndskonferanser.

Erfaringsmessig er dette en god og effektiv løsning. Det vil ikke bli fakturert gebyr i disse sakene. Dersom enkelte fortsatt ønsker et møte med kommunen etter at det er mottatt en skriftlig tilbakemelding, vil dette kunne avtales i den enkelte sak.

Vi håper og tror imidlertid at de fleste vil oppleve å få de tilbakemeldinger som er nødvendige for å avklare spørsmål og saksbehandling i ved den skriftlige tilbakemeldingene. 

Forventet fremdrift er at mottatt forhåndskonferanse fra 2019 er besvart innen utgangen av august 2019. Per dags dato har avdelingen ca. 40 saker til behandling.