Sommer + asfaltering = sant

Her er sommerens plan for asfaltering i kommunen.

Innhold

Foreløpig asfaltplan for 2017: Vi tar forbehold i at planen kan endres.

ASFALTERING FROGN KOMMUNE 2017

   
         

Sted

Eksisterende Underlag

Ca L.

Tonn

Kommentarer

         

Skogveien

Asfalt

580

300

Reasfaltering

Vestbyveien fra Sogstiveien til Skogveien

Asfalt

300

250

Reasfaltering

Heerveien fra Holtbråtveien til Heer terrasse

Asfalt

390

375

Reasfaltering

Fortau Heerveien

Grus

150

40

 

Sorenskriver Qvigstadsvei

Asfalt

250

150

Reasfaltering

Heer Terrasse

Asfalt

800

500

Reasfaltering

 

 

 

 

 

Inngang Badeparken

Grus

 

30

Nyasfaltering

Sjøtorget

Grus

 

500

Nyasfaltering

P-plass Hamborgstranda

Grus

 

250

Nyasfaltering

P-plass Kommunebrygga

Grus

 

25

Nyasfaltering