Søknadsfrist for barnehage

Søknadsfrist til hovedopptaket for barnehageplass i Frogn kommune barnehageåret 2016-2017 er 1. mars 2016.

Søknadsfristen gjelder både nye søknader, søknader om overflytting og søkere som står på venteliste for inneværende år. De som står på venteliste og ikke har søkt via Barnehageportalen må søke på nytt.

Søk barnehageplass via Barnehageportalen ved å logge deg inn på våre nettsider:

https://www.frogn.kommune.no/enheter/barnehagene

Her finner du en oversikt over kommunale og private barnehager og nærmere informasjon om hvordan søke barnehageplass.

Lovfestet rett til barnehageplass gjelder barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass. Det må søkes innen fristen for hovedopptaket som er 1. mars. Søknader for barn som ikke faller inn under retten til barnehageplass blir behandlet ved supplerende opptak i henhold til fastsatte vedtekter og opptakskriterier.