Søknad om tilskudd

Skal din forening søke om kulturmidler til driftstilskudd eller etableringstilskudd? Søknadsfristen er 1. mai 2020.

Innhold

Frogn kommune deler ut kulturmidler som et virkemiddel for å øke innsatsen i det frivillige organisasjonsarbeidet. Formålet er å stimulere mangfoldet og kvaliteten i kultur- og fritidstilbudene. Tilskuddet skal dessuten bidra til å aktivisere mennesker i alle aldere, men aktiviteter for barn/ unge, familier og eldre prioriteres.

Frogn kommune gir støtte til kulturarbeid gjennom både praktisk støtte og økonomisk støtte. Praktisk støtte kan gis i form av gratis leie av lokaler, hjelp til markedsføring innad i kommunen og praktisk bistand til arrangementer.

Økonomisk støtte gis som overføringer av midler. Økonomisk støtte blir gitt innenfor rammen av årlig vedtatt budsjett.

Økonomisk støtte kan gis i form av:

  • Driftstilskudd: Økonomisk støtte til drift av en organisasjon, lag eller forening som har hele sin virksomhet i Frogn kommune. Driftstilskudd kan gis for inntil ett år om gangen.
  • Etableringstilskudd: Engangsstøtte til oppstart av nye organisasjoner, lag eller foreninger med sin hovedvirksomhet i Frogn kommune.

Se hjemmesidene til Frogn kommune, kultur og frivillighet, tilskuddordninger for kriterier og søknadskjema.