Søk Drømmestipendet nå!

Alle i Frogn som driver med musikk, dans, kunst, teater eller liker å skrive kan søke om Drømmestipend. Du må være mellom 13 og 20 år.

Det deles ut tilsammen 100 stipender på landsbasis, og du kan bli en av de nominerte fra Frogn Kommune. Målet med både nominasjon og stipend er at ungdom skal få motivasjon til å utvikle seg videre samt mulighet til å få oppfylt noen av sine kulturdrømmer.

De som ønsker å søke må lese denne siden: https://www.drommestipendet.no/vil-du-soke/

Søknadsfristen er fredag 2.februar.

Søknaden sendes til kulturskolen@frogn.kommune.no