Skate- og aktivitetsparken på Seiersten

La oss sammen gjøre treffpunktet til et fint sted å være – også under koronapandemien!

 

I tillegg til kjørereglene som gjelder for skate- og aktivitetsparken, må vi under pandemien ha særlig oppmerksomhet på smittevern. Hver og en må holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldende sentrale- og lokale føringer om smittevern.

Vi minner om at vi alle:
• Unngår bruk av parken om du har symptomer på sykdom eller noen nær deg er syk.
• Holder avstand, minst 1 meter – helst 2 meter
• Unngår at for mange samles, inntil 20 i skateanlegget og 20 i aktivitetsparken
• Har god hånd- og hostehygiene
• Unngår å benytte samme utstyr

Åpningstiden for parken er 08.00 – 22.00.
Lyset slukkes kl. 22.00 og anlegget er da stengt for all aktivitet og det skal være stille.

Dette er en åpen møteplass uten overvåkning og vakthold. All bruk av parken er på eget ansvar. Det forventes god folkeskikk og at alle tar vare på hverandre.
Barn opp til 5. trinn skal ha oppsyn av en voksen til enhver tid på arenaen.

Ved evt. uønsket adferd oppfordres det i første omgang til rolig dialog mellom de involverte, vurder om situasjonen tilsier at foresatte eller politiet kontaktes. Kommunen har oppmerksomhet knyttet til miljøet i parken og er i dialog med politiet. Personer med uønsket adferd kan vises bort fra anlegget. Ved observasjoner av bekymringsfull atferd, kontakt foresatte eller politi 02800/ akutt 112 eller barnevernvakt 917 19 615.

Merk:

  • Alkohol og narkotiske rusmidler er strengt forbudt, og vil bli politianmeldt.
  • Rydd opp etter deg, ta gjerne med egen mat og drikke, men kast avfall i søppelbøtta.
  • Parkering er på kommunens anviste plasser, men kom gjerne til fots, sykkel e.l.

Fellesdugnaden
Sammen for Frogn med frivillige i gule vester, vandrer jevnlig i Frogn og har mange fine møter med barn og unge. De unge har vist nye kreative former for aktivisering og sosialisering og tatt smittvernshensyn i en utfordrende tid for oss alle – stor takk til dere!

Ta vare på hverandre
Alle ønsker vi aktive barn og unge. Det forutsetter oppmerksomhet og tilstedeværelse fra de unge og deres foresatte, vis hensyn og ta vare på hverandre. Sommeren er snart her - sammen skal vi bidra til at den blir fin i aktivitetsparken og andre steder vi møtes.

Se kjøreregler for parken her: https://www.frogn.kommune.no/aktuelt/kjoreregler-for-skateparken/