Sjekk brannsikkerheten!

Vi nærmer oss jul med økt bruk av levende lys. Da kan det være lurt å tenke brannsikkerhet og følge noen gode råd.

Innhold

Sjekk brannsikkerheten!

Hver dag før du legger deg:

 • Sjekk at komfyr, vaskemaskin og tørketrommel er slått av.
 • Sjekk at levende lys er slokket
 • Sjekk at ingen ovner er tildekket.

Hver måned:

 • Test røykvarsleren med røyk eller ved å bruke testknappen.
 • Test jordfeilbryter i sikringsskapet.

Hvert kvartal:

 • Sjekk at nåla i trykkmåleren på brannslokkingsapparatet peker på det grønne feltet.
 • Vend pulverapparatet opp ned et par ganger, slik at pulveret ikke klumper seg.
 • Sjekk at husbrannslangen er tilkoblet og fungerer.
 • Rengjør kjøkkenvifta for brannfarlig fett.

Hvert halvår:

 • Gjennomfør brannøvelse for familien.
 • Undersøk om det er svimerker eller sterk varmgang i sikringsskapet.
 • Stram til skrusikringene i sikringsskapet.

Hvert år:

 • Bytt batteri i røykvarsleren.
 • Se etter svimerker i støpsler, kontakter, lamper og lignende.

Hvert tiende år:

 • La fagfolk gjennomgå det elektriske anlegget i boligen.