Sjekk badevannskvaliteten - på nett!

Fra midten av juni og ut august, eller til badesesongen er over, måler vi badevannskvaliteten på utvalgte badeplasser hver uke.

Målinger av badevannet hver uke

I 2016 blir fem etablerte badeplasser overvåket: • Skiphelle • Torkilstranda • Badeparken/Parrstranda • Brevik • Slora

Badevannet vurderes etter kvalitetsnormer fra Folkehelseinstituttet basert på antall bakterier pr. 100 ml vann. Det tas prøver hver uke.

• Dersom grenseverdiene  er under 100 TKB/IE per 100 ml er badevannskvaliteten utmerket.

• Dersom grenseverdiene  er mellom 100 og 1000 TKB/IE per 100 ml er badevannskvaliteten tilstrekkelig.

• Dersom grenseverdiene  er over 1000 TKB/IE per 100 ml er badevannskvaliteten ikke akseptabel.

Tilstrekkelig er trygt

Du kan trygt bade selv om en strand er klassifisert til "tilstrekkelig". Det er lite som skal til før vi får utslag i den retningen. Dersom fugler har gjort fra seg i sjøen rett før en prøve er det nok til å vippe badevannskvaliteten fra "utmerket" til "tilstrekkelig". Badevann av lav kvalitet kan gi lettere mageplager enn badevann av høy kvalitet, men man trenger ikke frykte de strendene i større grad enn andre.

Ved resultatet "ikke akseptabelt", er det ikke anbefalt å bade og det vil bli tatt hyppigere prøver for oppfølging av vannet.

Se de siste målingene her: https://www.frogn.kommune.no/enheter/miljo-idrett-og-kommunalteknikk/parknaturfriluftslivfriomrader/badevannskvalitet/