Siste nytt om Bølgen #2

Entreprenørselskapet Hent AS har i dag avlyst overtakelsesforretningen som de innkalte Frogn kommune til.

Hent har avlyst overtakelsesforretningen for Bølgen som de selv innkalte Frogn kommune til i morgen 23. mars. Hent begrunner avlysningen med at de fremdeles ikke har fått midlertidig brukstillatelse.

Ås kommune som bygningsmyndighet krever at Hent AS gjennomfører en utvidet uavhengig kontroll av brannsikkerheten i bygget før de kan utstede midlertidig brukstillatelse.

- Vi forutsetter nå en konstruktiv dialog slik at Hent får ferdigstilt sine arbeider. Personsikkerhet ved bruk, sett opp mot kravene i byggteknisk forskrift (TEK10), er helt grunnleggende krav som må være ivaretatt, understreker prosjektleder i Frogn kommune, Bjørn Nordvik.

Hent har innkalt Frogn kommune til ny overtakelsesforretning 6. april 2018.