Siste nytt om Bølgen #3

Dagens overtakelsesforretning ble også avlyst. Hent har orientert kommunen om at det foreligger ikke noen midlertidig brukstillatelse.

Utvidet uavhengig kontroll av brannsikkerheten i bygget pågår fremdeles og det vil i følge bygningsmyndigheten ikke bli utstedt midlertidig brukstillatelse før denne er gjennomført og avvik er utbedret.

Rådmann Harald Hermansen og prosjektleder Bjørn Nordvik har i dag gjennomført et konstruktivt statusmøte med konserndirektør Thomas Grøttvik og produksjonssjef Sebastian Nordahl i Hent og er enig om å ta et nytt møte etter at det er gjennomført en ny og grundig gjennomgang av de avvik, feil og mangler som foreligger knyttet til brannsikkerheten i bygget. Det er foreløpig ikke satt noen tidsramme for denne gjennomgangen, men vil skje så snart det er praktisk mulig.