Har du sett plastpellets ved fjorden?

Det er i løpet av de siste ukene funnet store mengder plastkuler på strender i skjærgården i store deler av Ytre Oslofjord. Hvis du finner slike, ber fylkesmannen deg om å si fra.

Innhold

 

For å effektivt kunne kartlegge omfanget av plastpellets etter utslippet i Oslofjorden nylig, er det satt opp en kartløsning for registrering av plastpellets i hele Oslofjordområdet. Nå oppfordres alle som finner plastpellets om å ta et bilde og registrere funnet.

- Vår kildesporing har foreløpig ikke ført frem, og vi ser nå behov for å innhente mer detaljerte opplysninger rundt transport og bruk av plastpellets. 3. april sendte Fylkesmannen brev til alle bedrifter som er registrert som «plastprodusenter» i det aktuelle området. Bedriftene blir bedt om å opplyse om de bruker plastpellets og i så fall gi opplysninger om hvor de kjøper slike pellets og hvem som transporterer dette. De skal også opplyse om lagring på eget område og om bedriften har vært flomutsatt ved stormspringflo. Vi håper å få full oversikt over transporter av pellets den siste tiden, sier Karsten Butenschøn hos Fylkesmannen i Oslo og Viken. Han legger til at opplysninger om eventuelle omlastingssteder er av særlig interesse.

Har du funnet slike kuler ved kystlinja i Drøbak eller Frogn? Rapporter funnet via denne lenken: https://arcgis.fredrikstad.kommune.no/portal/apps/GeoForm/index.html?appid=775fa64b407043ac8ea2f0c2079eeb89

Mer info fra Fylkesmannen her:

https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/miljo-og-klima/nyheter---miljo-og-klima/2020/04/plastpellets/?fbclid=IwAR0URzbU5fIlUeyZTZYxYJpAR854KQPv-jO4BikhGtuRYLX3Ro54lmXEto4