Sesong på strendene

Snart klart: Sesongen for offentlige toaletter på strendene i Frogn er 1. juni til 31 august.

Parrstranda, Nordstranda, Skiphelle, Sprostranda, Elleskjær, Brevik, Slora følger sommersesongen juni-august, mens toalettene på Torget, i Båthavna, på museet og  publikumstoalettet på Gjestehavna er åpne hele året.

Resten av sanitæranlegget på Gjestehavna for båtgjestene åpner 1. april og stenger 15. november.

Toalettene på Torkildstranda er til orientering ikke under kommunal drift.