Seminar for de folkevalgte

30 av kommunens folkevalgte i kommunestyret og utvalgene deltok i forrige uke på folkevalgtseminar på Sørmarka. Her møttes nye og erfarne politikere for informasjon og samtaler om ulike sider ved det å være folkevalgt i Frogn kommune.

30 folkevalgte på seminar!

Noen av temaene som ble tatt opp var:

  • Folkevalgt styring og ledelse av kommunen
  • Samhandling med lokalsamfunnet
  • Samspillet med administrasjonen i kommunen
  • Kommunenes oppgaver, organisering og rammebetingelser

Seminaret ble ledet av prosessveileder i KS, Fredrik Rivenes som bl.a. også har jobbet i Frogn kommune som rådmann. 

I tillegg bidro kommunens administrative ledelse (rådmannsgruppen) med nyttig informasjon om Frogn kommune.