Ruter inviterer til møte

Representanter fra Ruter kommer til hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker 12. juni og informerer om de nye bussrutene i Frogn.

Innhold

Kommunen har mottatt mange henvendelser om omleggingen av bussrutene mellom Drøbak og Oslo.

Representanter fra Ruter kommer til hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker 12. juni og presenterer bakgrunnen for omleggingen og deres erfaringer med det nye rutetilbudet. De setter av tid til spørsmål og tilbakemeldinger fra fremmøtte.

Presentasjonen blir i forbindelse med åpen halvtime klokka 18.00 på Fraunar møterom i Frogn rådhus. Alle som har ris eller ros i forbindelse med bussrutene er velkommen!