Rettsforhandlinger Bølgen

Frogn kommune har nå gjennomført vårt første saksforberedende rettsmøte i tvisten med HENT AS om Bølgen. Kommunen var representert ved sin prosessfullmektig.

I møtet drøftet advokatene og dommeren sakens videre fremdrift. Man er fremdeles på et forberedende stadium, og det gjenstår mye saksforberedelse for begge parter.
HENT ønsker å dele forhandlingene, men det ønsker ikke kommunen. Det blir til slutt dommeren som må avgjøre det spørsmålet. For kommunen går saksforberedelsene som planlagt.