Resultat av endelig opptelling

34,8 % stemte ved den rådgivende folkeavstemningen om kommunesammenslåing søndag 12. juni. Her er resultatet av den endelige opptellingen av avgitte stemmer.

                     Antall                   %

JA                1210                   28,1 %

NEI              3030                   70,3 %

BLANK           67                      1,6 %

SUM            4307                   100 %

 

Oppmøteprosent totalt:  34,8 %

Se mer om Frogn og kommunereformen her: https://www.frogn.kommune.no/enheter/personal-organisasjon-og-politikk/kommunereformen-og-frogn/