Rehabilitering i Badeparken

Vi må i gang med reparasjoner i Badeparken, og har derfor sperret av deler av muren der utbedring nå skal prioriteres.

Innhold

Steinmuren har flere steder glidd ut og både utglidningene og flere store synkehull gjør området utrygt for barn og publikum forøvrig. Vi setter sikkerheten først, og sperrer derfor av mens vi venter på anskaffelser, byggemeldinger mm. som vil ta litt tid.

- Eiendomsenheten og TDF hadde befaring i mars sammen med byantikvaren, og vi har prioritert å få fortgang i arbeidene. At det har skjedd så mye utglidning på så kort tid, er skremmende, og vi velger å ikke ta noen risiko, sier enhetsleder i TDF, Gro Ravne, om det avsperrede området i Badeparken.