Redusert tilbud ved Åpen barnehage

Grunnet renovering av Frognhallen vil det bli redusert tilbud ved Åpen barnehage.

Grunnet renovering av Frognhallen må vi etter påske redusere tilbudet i Åpen barnehage til èn gang i uka, det vil si fra 29. mars.

Det vil fortsatt være et tilbud i biblioteket på tirsdager fra kl. 09.30 til kl. 12.

Les mer om Åpen barnehage