Råd om egenberedskap

Den endrede sikkerhetspolitiske situasjonen de siste årene har ført til at Norge moderniserer sitt totalforsvar. Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap har nå sendt ut anbefaling om egenberedskap i hjemmene.

Innhold

Økt beredskap i befolkningen – altså hvordan hver enkelt tar vare på seg og sine hvis noe uforutsett skulle skje – er en naturlig del av arbeidet med et moderne totalforsvar. I tillegg er vi som bor i Norge – som er blant verdens tryggeste og mest stabile land – vant til at det meste stort sett fungerer som det skal.

Det er veldig mange tjenester og funksjoner vi er avhengig av for at vårt daglige liv skal gå rundt uten store problemer. Det er faktisk en sårbarhet, og et argument for hvorfor folk bør tenke over hvordan de kan forberede best mulig seg hvis noe skulle skje.

Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap anbefaler befolkningen å lese og etterleve disse rådene om egenberedskap: Råd vedrørende egenberedskap

Les også: Dette bør du ha i skapet før katastrofen inntreffer

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. DSB er pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser, og skal sørge for god beredskap og effektiv ulykkes- og krisehåndtering. DSB er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.