Barna er det viktigste

Frogn kommune satser mye på trafikksikkerhet og trygge skoleveier. Med vår fagkunnskap og i samarbeid med både skole og foreldre har vi ulike virkemidler for å sikre skoleveien i kommunen. Nå ser vi på tiltak i Ullerudbakken.

Holterteigveien, som har blitt benyttet til skolevei, er under rehabilitering. Ifølge den private utbyggeren vil det ta ca fem uker før veien kan åpnes igjen. Rådmannen vil ta initiativ til et møte med Ruter for å sette fokus på at bussen må holde fartsgrensen i Ullerudbakken. Vi vil også se om det er andre midlertidige tiltak kommunen kan sette inn nå.

Rådmannen har også vurdert foreslått opphøyet gangfelt og er bekymret for at det vil gi myke trafikanter en falsk trygghet. Fagkyndige mener opphøyet gangfeltet her er uheldig fordi det mangler fortau/oppholdsplass på den ene siden av veien (Ullerudbakken). Barna må da gå i grøftekanten for å komme til gangfeltet. Feltet er rett ved et bilkryss med biltrafikk. Å lede barn til bilkrysset uten å ta hensyn til biltrafikk som også kommer inn og ut av Skogroveien kan være uheldig. Gangfeltet vil dessuten ligge i en bakke med utfordringer vinterstid.

Hva kan vi gjøre?
Et godt samarbeid mellom foreldre og kommunen er utrolig viktig. Vi vil se om vi kan få på plass f.eks. en skolepatrulje eller morgeninspeksjon som en midlertidig løsning inntil Holterteigveien er ferdig rehabilitert.

Rådmannen jobber også med en mer langsiktig og permanent løsning. Vi ser på muligheten for et fortau langs Ullerudbakken, på strekningen fra Skogroveien og opp til bussholdeplassen ved Holterteigen. Dette kan være et tiltak som bidrar til en mer helhetlig trafikksikkerhetsløsning.