Pengestøtte til unge

Barn og unge i Frogn kan søke pengestøtte hos Ungdommens kommunestyre (UKS). Fristen er 15. mai 2019.

Ungdommens kommunestyre i Frogn er tildelt 150.000 kroner for 2019. Barn og unge i Frogn inviteres med dette til å søke om midler fra dette fondet.

Betingelser for å søke:

  • Barn og unge bosatt i Frogn kommune
  • Tiltaket det søkes om skal komme flest mulig til gode
  • Søknaden må være spesifisert og godt begrunnet

Søknadsfrist for UKS-midler 2019 er 15. mai 2019.

Søknaden sendes: Ungdommens kommunestyre v/politisk sekretariat, Frogn kommune, Postboks 10, 1441 DRØBAK eller pr e-post: politisketjenester@frogn.kommune.no