Pengestøtte til unge

Barn og unge i Frogn kan søke pengestøtte hos Ungdommens kommunestyre.

Søknad om midler til barn og unge

Ungdommens kommunestyre i Frogn er tildelt 150.000 kroner for 2017.
Barn og unge i Frogn inviteres med dette til å søke om midler fra dette fondet.
 
Betingelser for å søke:
• Barn og unge bosatt i Frogn kommune
• Tiltaket det søkes om skal komme flest mulig til gode
• Søknaden må være spesifisert og godt begrunnet
 

Søknadsfristen for UKS-midler 2017 er  15. mars 2017.

Søknaden sendes:
Ungdommens kommunestyre, v/Asle Moe, Frogn kommune, Pb 10, 1441 DRØBAK,
eller pr e-post: politisketjenester@frogn.kommune.no


 

Ungdommens kommunestyre mottar gjerne din søknad til pengestøtte for det du liker å drive med.