Pengedryss til unge i Frogn

Ungdommens kommunestyre har i sitt siste møte delt ut 150 000 kroner til tiltak for barn og unge i Frogn kommune! Her er resultatet.

Innhold

Koronasituasjonen påvirket også møtevirksomheten til UKS og utvalg i kommunen denne våren, og årets UKS-medlemmer fikk dessverre ikke gjennomført sine siste møter. Men 26. august hadde Ungdommens kommunestyre (UKS) forsinket behandling av søknader om midler til tiltak for barn og unge – og utvalget var i det gavmilde hjørnet.

Christa Carlsen, nestleder i UKS, loset fremmøtte medlemmer og varamedlemmer gjennom drøfting og behandling av årets søknader. UKS fikk samlet 10 av 15 stemmeberettigede til det avsluttende møtet.

Ungdommens kommunestyre er tildelt kr. 150 000 til utdeling. UKS har selv bestemt at alle barn og unge som er bosatt i Frogn kommune skal ha mulighet til å søke om midler. Det er noen betingelser for å søke: Barn og unge skal være bosatt i Frogn kommune. Tiltaket det søkes om skal komme flest mulig til gode. Søknaden må være spesifisert og godt begrunnet

Grunnskolekoordinator Kari V. Aagaard representerte rådmannen i saken. Hun gikk gjennom søknadskriteriene og tidligere års tildelinger, og presenterte søknadene for medlemmene før UKS bruke god tid på å vurdere tiltakene i søknadene.

Tildelingen endte med følgende vedtak:

Søker/Tildelt beløp

 • The Bavjacs kr 10 000
 • Elevrådet Dyrløkkeåsen skole kr 29 000
 • Frogn kulturskole, teater- og musikallinje kr 10 000
 • Elevrådet Sogsti skole kr 15 480
 • Drøbak Montessori skole kr 7500
 • Dal skole og barnehage kr 15 000
 • Frogn videregående skole kr 17 097
 • Elevrådet Drøbak skole kr 12 000
 • Drøbak Frogn speidergruppe kr 10 000
 • Drøbak Frogn skolekorps kr 15 000
 • Drøbak hundeklubb kr 8923

Ungdommens kommunestyre i Frogn 2020