Pengedryss fra UKS

På vårens siste møte besluttet Ungdommens kommunestyre å støtte mange av kommunens barn og unge økonomisk. Se de heldige mottagerne her!

 

Grundig gjennomgang av alle søknader

Arbeidsutvalget hadde i møte 22. april 2016 satt seg grundig inn i søknadsbunken, og i fellesskap arbeidet de seg frem til et forslag om hvordan UKS-midlene skulle fordeles. Avgjørelsen var enstemmig.

Ungdommens kommunestyre 15-16s vedtak 25.04.2016:

UKS midlene i 2016 fordeles mellom søkerne slik:

Søker/formål   Beløp

Drøbak-Frogn speidergruppe: Midler til sommerleir 2016   kr 30 000

Elevrådet v Drøbak skole: Utetennisbord, nett, racket kr 15 200 

Løvspretten og Ole Brum fam. Barnehage Oppgradering av utelekene kr 20 000

Elevrådet ved Dyrløkke b. skole: Utetennisbord, nett, racket kr 25 293

Drøbak Montessori skole: Beskyttelsesnett rundt aktivitetsplassen kr 15 000

Drøbak hundeklubb: Agility/hundeløp kr 7668

Elevrådet Sogsti skole:  Benker + hoppeballer kr 8175

Frogn VG skole: Molton tepper kr 8664

Elevrådet ved Dal skole: Våtdrakter til svømmetrening kr 10 000

Elevrådet ved Heer skole:  Oppgradering av scenelys i gymsalen kr 10 000

SUM   150 000

Fredrik Stoldt (bildet) ble valgt til å lede møtet.