Pass på hagerømlingene

Bruk kommunens kvistmottak - men sørg for at ingen hagerømlinger havner her eller andre steder de kan spre seg fra.

Innhold

Har du ryddet i hagen? Har du mye hageavfall du vil bli kvitt, men vet ikke helt hvor du skal kaste det? I Frogn kommune er det gratis for hageeiere å kvitte seg med hageavfallet på forsvarlig og lovlig vis, men vær oppmerksom på hva du kaster og hvor.

Vanlig hageavfall, som krassklipp og lauv, greiner og gamle juletrær, kvist og kvast - fra de fleste arter - kan leveres gratis til kvitsmottaket på Heer eller på Bølstad gjenvinningstasjon.

Store røtter, stein og grovt hageavfall, samt impregnert tre eller asfalt kan ikke leveres på kvistmottaket, men må leveres på Bølstad.

Hagerømlinger skal ikke dumpes på kvistmottaket!

Hva er en hagerømling?

Norsk svarteliste er en oversikt over arter som er vurdert å ha stor eller meget stor økologisk riko, det vil si at de er til skade for det stedegnet biologiske mangfoldet i norsk natur. Mange av disse er hageplanter. Vi kaller dem hagerømlinger fordi de skader biologisk mangfold når de kommer på avveie, når de "rømmer" fra hager og parker.

I naturen kan hagerømlingene konkurrere ut sjeldne og truete arter, endre jordsmonnet, overta store arealer og føre til erosjon.

Noen arter kan gi forgiftning eller brannsår, og andre arter gjør områder helt utgilgjengelige for annen bruk. Andre planter er vakre prydplanter og ingen fare for det biologiske mangfoldet så lenge de holdes i sjakk.

Dersom du vil beholde disse artene i hagen din, må du sørge for å holde dem innenfor hagegjerdet på en slik måte at de ikke spres. Planter og planteder som fjernes må behandles slik at de ikke spres i naturen, de må ikke dumpes i naturen og kan heller ikke leverse på kvistmottaket.

Mer informasjon om hagerømlinger finner du her. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har i samarbeid med det norkse hageselsaksp og mattilsynet oppdatert en brosjyre om hagerølinger. Den kan du laste ned her .

Hvor kan hagerømlinger leveres

Blosmter, blomsterstander med frø, røtter og plantedeler må pakkes i tette poser/ søppelsekker og leveres på gjenvinningstasjonen på Bølstad gjenvinninsstasjon.

Hvordan håndtere hagerømlinger

Et generelle råd er å fjerne blomsterstandene før de sette frø.  Les mer om hagerømlinger  og hvordan de bør håndteres her

Komposter selv

Hageavfall kan også komposteres i egen hage. Da sparer du både transporten og kan bruke det biologiske mangfoldet som en ressurs i egen hage. 

En kaldkompost er praktisk, men kan tiltrekke skadedyr og være oppalingssted for brunsegl, så vær bevisst hvor du plasserer en kaldkompost.

Hagerømlinger må ikke legges i kaldkompost.

Kompost med god varmgang dreper imidlertid de fleste frø, og prosessen går dessuten mye raskere.

Les mer om hjemmekompostering her.

Tips kommunen 

Kommunen ønsker tips om forekomster av fremmede arter i friområder, vegkanter og restarealer. Du kan også registrere det direkte i artsobs sjøl. http://www.artsobservasjoner.no/