Pårørende til demens?

Er du pårørende til noen med demenssykdom? Da er du velkommen til å bli med i en samtalegruppe!

Oppstart samtalegrupper i november.

Ved å delta i en samtalegruppe kan du dele erfaringer med andre som er i samme situasjon som deg selv, få støtte og styrke til å mestre hverdagen, få praktiske råd og tips og øke kunnskapen om demens.

Tilbudet er gratis og det blir enkel bevertning. Samtalegruppene starter opp i november 2015.

Gruppe 1: For ektefelle/samboer til personer med demens som er hjemmeboende. Møtes første gang tirsdag 3. november kl. 12.00-13.30 - deretter hver første tirsdag i måneden. Sted: Ullerud sykehjem, 2.etg. Stua på Solgløtt.

Gruppe 2: For barn/svigerbarn og andre nære pårørende til personer med demenssykdom. Møtes tirsdag 10. november kl. 18-19.30 - deretter hver andre tirsdag i måneden. Sted: Raskebekken dagsenter, Ullerud bofellesskap.

Gruppe 3: For ektefelle/samboer til personer med demens som har langtidsopphold på institusjon. Møtes første gang tirsdag 17. november kl. 12 -13.30 - deretter hver tredje tirsdag i måneden. Sted: Ullerud sykehjem, 2.etg. Stua på Solgløtt.

Ta gjerne kontakt for påmelding og spørsmål: Demenskoordinator i Frogn kommune Ellen Åmli Kaasa, tlf. 977 42 298, E-post: ellen.amli.kaasa@frogn.kommune.no

Velkommen!