På vei mot en grønnere hverdag

Frogn kommune skal gjennom et nytt prosjekt redusere energiforbruket i kommunale bygg med 40 prosent. Fine greier! var både ordfører Haktor og vaktmester Vidar skjønt enige om.

Satser på klima, miljø og energiøkonomisering

Avtalen inngått med Norsk Enøk og Energi (NEE) om et EPC prosjekt skal redusere energiforbruket i kommunale bygg med hele 40 prosent.

– Frogn kommune vil gjennom denne avtalen gjøre en innsats for klima, miljø og energiøkonomisering, sa ordfører Slåke da kontrakten og planene for det videre arbeidet ble presentert onsdag 20. oktober.

EPC (Energy Performance Contracting) er en energisparekontrakt hvor NEE som entreprenør garanterer besparelse innen en gitt tidsramme. Til våren får Frogn kommune en liste med foreslåtte tiltak som skal gjennomføres i 18 bygg på til sammen 45.000 m2. I dag bruker disse byggene 9 GWh i året. Når tiltakene er gjennomført skal energibruken reduseres med 3,8 GWh (3,8 mill kWh/år) hvert år.

Både ordfører, administrasjon og kommunens driftspersonale var bifallende til stede da energikonsulent Kjell Gurigard og NEE`s prosjektleder Tom Friberg presenterte prosjektet og det videre arbeidet fremover.
- Dette er et viktig virkemiddel for å oppnå målene kommunens handlingsplan om  klima og energi. Kontrakten har i utgangspunktet en ramme på 18 millioner kroner, og investeringene skal være inntjent etter 6,9 år. Foruten de åpenbare økonomiske og miljømessige fordelene vil kontrakten også kunne gi mulighet for andre utbedringer på byggene og øke standarden både når det gjelder kvalitet på installasjoner og forbedring av inneklima. Prosjektet vil høyst sannsynlig også utløse økonomisk støtte fra statsforetaket Enova noe som vil gjøre prosjektet enda mer lønnsomt, sier en stolt prosjektleder og drivkraft, Karl Erik Slettebøe, eiendomsforvalter i Frogn kommune.

NEE er et ledende entreprenør og konsulentselskap innen energirådgivning, energiprosjektering og informasjonstjenester, og har for tiden løpende EPC prosjekter i 17 kommuner hvor de garanterer en gjennomsnittlig besparelse på 35 %. Samlet vil man i løpet av kontraktsperioden i de ulike prosjektene spare hele 510 GWh og redusere CO2 utslippene i regionene med over 100.000 tonn (basert på en nordisk energimiks).

Kommunen ønsker å energi-effektivisere enda flere bygg dersom avtalen med NEE fungerer godt.