Overtagelse av Flerbrukshuset

Frogn kommune har nå overtatt Flerbrukshuset! Overtakelsesprotokollen er signert og midlertidig brukstillatelse foreligger.

Gledelig overtagelse av flerbrukshuset Smia

Nå arbeides det med de siste praktiske forhold knyttet til innflytting og bruk av bygget fremover. Kulturenheten og kirkekontoret forventes å flytte inn i 2. etasje i løpet av april, mens større arrangemeneter slipper til fra høsten når teleskoptribunen og sceneutstyr er ferdig montert.

Kapellet er vigslet til kirkelig bruk, og har 60 sitteplasser. I 2. etasje finnes også møtelokaler som kan leies til forskjellige formål.

Smia er på totalt 1400 kvadratmeter, og har en totaltkostnad på 55 millioner kroner. Offisiell åpning blir 9. september 2016.

 

Utenfor Frogn kommunes nye flerbrukshus; fra venstre entreprenør Reinert Hersleth, enhetsleder kultur Pål Mørk, eiendomsforvalter Karl Erik Slettebøe, kinosjef Pål Andresen, rådmann Harald Hermansen, kommunalsjef oppvekst og kultur Olav Neander, enhetsleder eiendomsforvaltning Bjørn Edholm, kommunalsjef miljø, eiendom og teknisk drift Randi Tornås og prosjektkoordinator eiendomsutvikling og utbygging Bjørn Nordvik.

 

- Her blir det bra fremover, lover en fornøyd enhetsleder kultur Pål Mørk i storsalen.

 

 

Rådmann Harald K. Hermansen, prosjektleder Bjørn Nordvik og entreprenør Reinert Hersleth i kapellet. Entreprenørselskapet Hersleth bygget også nye Frogn kirke, og det er derfor ekstra morsomt at de har oppført også vårt nye flerbrukshus, som - blant mye annet - også skal være en forlengelse av kirkebygget.