Ordførerskifte og nytt kommunestyre

Etter det konstituerende kommunestyremøtet i Frogn mandag 7. oktober er det klart at ny ordfører er Hans Kristian Raanaas (Sp), mens Rita Hirsum Lystad (Ap) fortsetter som varaordfører. De ulike utvalgene i perioden 2019-23 er også klare.

Innhold

Ny ordfører i Frogn, Hans Kristian Raanaas i midten.

Til høyre varaordfører Rita Hirsum Lystad, til venstre rådmann Harald K. Hermansen.

Kommunestyret i Frogn, 2019-2023

Frogns formannskap 2019-23: Hans Kristian Raanaas (Sp), Line Stockholm (V), Rita Hirsum Lystad (Ap), Kjell Engebretsen (Ap), Henrik Forsberg Mathiesen (MDG), Sylvi Ofstad Samstag (SV), Sigbjørn Odden (H), Odd Haktor Slåke (H), Bente Krystad Heiersjø (H), Anine Norén (H) og Ole Scheie (Frp).

Frogns kontrollutvalg 2019-23: Leder Eva Anderssen (H), nestleder Thore Vestby (H), Bjørn Harald Christiansen (H), Bjørn Rønbeck (Rødt), Hanne Dølheim (SV), Knut Erik Robertsen (Ap) og Per Oskar Jacobsen (V).

Frogns hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker 2019-23: Leder Linda Byström (MDG), nestleder Tone Merete Hauk-Hansen (Ap), Erik Jevne (Ap), Gjermund Stormoen (MDG), Kine Dirro Bøhlerengen (H), Snorre Øynes (H), Ninja Helene Edsem (H), Tom Inge Hellesvik (H), Taryn Galloway (V), Morten Bjerknæs (Sp) og Terje Sørensen (Frp).

Frogns hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur: Leder Line Nyhus Skuterud (V), nestleder Vibeke Lundh Karlsen (A), Kjell Engebretsen (Ap), Sander Ravndal (MDG), Brit Østby Fredriksen (SV), Hanne Alm (H), Aleksander Stein (H), Linn Sørvig (H), Stein Erik Halck (H), Per Sætre Aas (V) og Bjørn Fuglestad (Pp).

Sistnevnte utvalg ønskes delt i to nye hovedutvalg, henholdsvis hovedutvalget for oppvekst og kultur og hovedutvalget for helse og omsorg. Dette vil etter planen skje etter nyttår.