Lindtruppbakken og Råkeløkkveien

I dag 4. mai ble det gjennomført et oppstartsmøte med deltakerne i arkitektkonkurransen for byggeprosjektene i Lindtruppbakken 7 og Råkeløkkveien 3, 7 og 9 i Drøbak.

I forbindelse med planlagt utbygging av Lindtruppbakken 7 og Råkeløkkveien 3, 7 og 9 er følgende arkitektkontor med samarbeidende landskapsarkitekter blitt prekvalifisert for deltakelse i Plan- og designkonkurransen (arkitektkonkurransen):

1. Stein Halvorsen arkitekter i samarbeid med Berg og Dyhring Landskapsarkitekter

2. Jarmund Vigsnæs arkitekter og Context arkitekter i samarbeid med Bjørbekk og Lindheim landskapsarkitekter

3. Nils Torp arkitekter i samarbeid med Dronninga landskapsarkitekter

4. Snøhetta arkitekter og landskapsarkitekter

5. Haptic architecs (i kategorien YNGRE søker) i samarbeid med SLA landskapsarkitekter

I dag 4. mai ble det gjennomført et oppstartsmøte med deltakerne i arkitektkonkurransen. Begrunnelsen for å gjennomføre en arkitektkonkurranse er at flere alternative forslag til løsninger vil gi et bedre beslutningsgrunnlag for etablering av ny bebyggelse på eiendommene. Oppgavens utfordring ligger i å knytte ny bebyggelse til den eldre urbane bebyggelsen i Drøbak. Eiendommen ligger som introduksjon til trehusbyen Drøbak.

Det er forutsatt utbygging av ca. 4 000 kvm bolig og næring som fordels med 1/3 til næring og 2/3 til bolig. Mulig parkeringsareal på ca. 7 000 kvm er videre anslått å kunne gi 180 parkeringsplasser for disse eiendommene og Drøbak sentrum forøvrig. Frogn kommune er oppdragsgiver og Embro eiendom AS samarbeidspart.

Innleveringsfristen er 24. juni kl. 14.00.

Det er videre oppnevnt en jury som skal kåre vinneren av konkurransen. Denne juryen vil bestå av følgende medlemmer: Harald K Hermansen, rådmann Frogn kommune Liv Lund Nygaard, byantikvar Frogn kommune, Jørgen Broch, Embro eiendom AS, Terje Clausen, Embro eiendom AS i tillegg til to arkitekter som utnevnes av Norske Arkitekters landsforbund.

Juryen forutsettes å starte sitt arbeid i august og skal i løpet av høsten kåre to vinnere som rangeres. Det vil etter at juryen har startet sitt arbeid komme mer informasjon om offentliggjøringen av deltakernes innleverte bidrag. Ønsker dere mer informasjon om konkurranseprogrammet finner du det ved å klikke her.