Ikke lenger totalforbud mot ild

Brannvesenet opphever nå totalforbudet mot å gjøre opp ild i og i nærheten av skog og annen utmark i kommunen.

Innhold

På vegne av brannsjefene i Indre Østfold, Rakkestad, Halden, Aremark, Sarpsborg, Follo og Mosseregionen oppheves totalforbudet mot å gjøre opp ild i og i nærheten av skog og annen utmark, gjeldende fra 29. juni 2018.

Til orientering må det fortsatt søkes om å tenne opp ild i og i nærheten av skog og utmark frem til 15. september 2018. Ta kontakt med ditt lokale brannvesen.

Vi minner også om aktsomhetsplikten enhver plikter å vise ved gjennomføring av aktiviteter som kan føre til brann. Jfr. Forskrift om brannforebygging §3, melder Follo Brannvesen IKS.